Jak dobrać przewód do pompy głębinowej?

Kupując pompę głębinową, w standardowej wersji dostaniemy zestaw hydrauliczny (czyli pompę) z silnikiem oraz fabrycznym przewodem zasilającym, najczęściej o długości 1,5 - 2 m (długość kabla zależy od producenta pomp). Do praktycznego zastosowania pompy w studni, kabel należy przedłużć.  Jak to prawidłowo wykonać i na co powinniśmy zwrócić szeczególną uwagę?

Jak dobrać właściwy przewód?

Przewody stosowane do zasilania pomp zatapialnych/głębinowych powinny mieć jasno określoną specyfikację producenta, świadczące o przystosowaniu przewodu do pracy w wodzie. Taka specyfikacja określa na jakiej głębokości przewód może zostać zanurzony, przez jaki okres czasu i czy wymaga on okresowego suszenia. Typowe oznaczenie przewodu - H07RN8-F - co oznacza przewód o izolacji gumowej, w powłoce ze specjalnej wodoodpornej mieszanki (N8). OGŁ – przewód o izolacji i oponie gumowej do silników głębinowych ().

Należy również dobrać przewód o odpowiednim przekroju żył, oraz odpowiednim znamionowym napięciu izolacji np. 450/750V lub 0,6/1kV. Przekrój żył dobiera się biorąc pod uwagę, obciążalność prądową długotrwałą (parametrem jest tutaj prąd znamionowy pompy), oraz dopuszczalny spadek napięcia zasilania pompy (parametrem jest tutaj długość przewodu). 

Mufa. Szczelne złącze.

Prawidłowe łączenie kabli należy wykonać za pomocą hermetycznej mufy żywicznej. Łączenie można wykonać to samodzielnie, korzystając z dostępnych na rynku specjalnych zestawów - mufa żywiczna CELLPACK, lub zlecić to specjaliście / dostawcy pompy. Bardzo ważne jestn by łączenie wykonać prawidłowo. Mufa musi być hermetyczna, tylko wówczas mamy pewność co do bezpieczeństwa. 

Zestaw mufy żywicznej CELLPACK

Przykładowy zestaw mufy żywicznej.