Jak dobrać zbiornik hydroforowy?

Jak wybrać zbiornik hydroforowy do domu, by nie popełnić błędu? Co należy wziąć pod uwagę i jakie problemy mogą wystąpić podczas jego użytkowania.

Hydrofor lub zestaw hydroforowy to urządzenie mające za zadanie ustabilizować pracę instalacji wodnej, a przede wszystkim występujące w niej ciśnienia. Zestaw hydroforowy zabezpiecza również pompę przed częstymi załączeniami. Urządzeniem wykonawczym zestawu jest pompa, natomiast elementem magazynującym jest zbiornik hydroforowy. Jego wielkość decyduje o komforcie dostawy wody w instalacji oraz bezpośrednio wpływa na pracę pompy. Aby określić niezbędną pojemność zbiornika należy wziąć pod uwagę ilość osób, które korzystają z instalacji wodnej w domu lub oszacować ilość punktów czerpalnych w domu. Podsumowując należy się zastanowić jak często używamy wodę z instalacji i jakie jej ilości wykorzystujemy. Zbiorniki o większej pojemności będą w stanie zmagazynować większą ilość wody i utrzymywać przez dłuższy czas odpowiednie ciśnienie w instalacji bez konieczności uruchamiania pompy. Każda pompa ma określoną ilość uruchomień w ciągu godziny, zbyt mała pojemność zbiornika w stosunku do zużycia wody spowoduje częste załączanie się pompy co może doprowadzić do skrócenia jej żywotności lub usterki.

Dla średniej wielkości gospodarstwa i ok. czterech osób użytkujących instalację przyjmuje się minimalną pojemność zbiornika na poziomie 200-300 L.

Po określeniu odpowiedniej objętości zbiornika hydroforowego pozostaje wybór typu zbiornika. Na rynku dostępne są dwa główne rodzaje: zbiorniki ocynkowane bez przepony, oraz zbiorniki membranowe. Zasada działania obu typów jest taka sama, różnice polegają na sposobie magazynowania wody oraz sposobie podłączenia do instalacji.

W zbiornikach ocynkowanych magazynowana woda ma bezpośredni kontakt ze ściankami zbiornika, należy również pamiętać aby w górnej części zbiornika wytworzyć tzw. poduszkę powietrzną ( należy to wykonać poprzez wtłoczenie do zbiornika powietrza o ciśnieniu min 1,5 bar ). Tego typu zbiorniki są elementem przelotowym w instalacji wlot/wylot wody ze zbiornika.

W zbiornikach membranowych magazynowana woda jest przechowywana w worku gumowym ( przeponie ) i nie ma kontaktu ze ściankami zbiornika. Przestrzeń między przeponą a ściankami zbiornika wypełnia powietrze sprężone do ciśnienia 1,5 bar ( fabrycznie ), takie zbiorniki są gotowe do podłączenia i pracy zaraz po wyprodukowaniu. Podłączenie zbiornika do instalacji wykonuje się jako odnogę instalacji (trójnik). Zbiornik ma tylko jeden króciec przyłączeniowy, oprócz magazynowania wody jest on przede wszystkim buforem ciśnienia w instalacji.

 

Rodzaje zbiorników hydroforowych

Rys. Zbiornik ocynkowany, zbiornik do instalacji CO, zbiornik hydroforowy do instalacji wodnej

Możliwe problemy i usterki podczas użytkowania zbiorników.

Zbiorniki ocynkowane zazwyczaj nie posiadają żadnej powłoki ochronnej przed korozją, jeżeli zbiornik jest zamontowany w miejscu bardzo wilgotnym (np. piwnica), korozja blachy ocynkowanej może doprowadzić do wycieków wody ze zbiornika. Jeżeli zbiornik jest montowany w środowisku korozyjnym zalecane jest zastosowanie wykonania z blachy nierdzewnej.

Najsłabszym elementem zbiornika membranowego jest worek gumowy (membrana) w którym magazynowana jest woda, podczas eksploatacji jest on poddawany ciągłym naprężeniom powstającym podczas wypełniania wodą. Pęknięcie membrany spowodowane zazwyczaj jest zmęczeniem materiału (butwienie gumy z upływem czasu) lub bardzo złą jakością wody w instalacji ( duże ilości żelaza lub manganu ). Uszkodzenie membrany skutkuje barakiem odpowiedniego ciśnienia w instalacji lub wyciekiem. Wymiana membrany jest stosunkowo prosta i nie generuje wysokich kosztów.