AQUA A-J

Sonda amperometryczna do pomiaru koncentracji chloru
Logo producenta: 

Sondy amperometryczne selektywne AQUA A-J

Zasada działania sondy A-J:

Sensor A-J jest zbudowany z membrany PTFE rozciągniętej na katodzie metalu szlachetnego. Chlor zawarty w roztworze dyfunduje przez membranę do powierzchni katody. Napięcie stosowane na katodzie redukuje chlor do chlorku. W trakcie procesu konsumowane są elektrony, która pochodzą z drugiej elektrody (anody), która jest również w środku sensora. Liczba elektronów jaka przeszła w trakcie procesu z anody do katody,to jest prąd, który jest bezpośrednio proporcjonalny do stężenia chloru w próbce. Chlor mierzony przez sondę amperometryczną jest analizowany i konwertowany do sygnału prądowego i odczytywany jako PPM (koncentracja).

KODModelZastosowanieppm 
ADELCLJ05Sonda amperometryczna do odczytywania wolnego chloruNieorganiczny chlor0-5,00 
ADELCLJ22Amperometryczna sonda do odczytywania wolnego chloru przy niskich wartościach pHOrganiczny chlor0-2,00 
ADELCLJ25Amperometryczna sonda do odczytywania wolnego chloru przy niskich wartościach pHOrganiczny chlor0-5,00 
ADELCLJ35Sonda amperometryczna dla całkowitego zawartości wolnego chloruCałkowity chlor0-5,00 
ADELDCJ10Sonda amperometryczna do odczytu dwutlenku chloruDwutlenek chloru0-10,00 
ADELOZJ10Sonda amperometryczna do odczytu ozonuOzon0-10,00 
ADELPXJ02Amperometryczna sonda do odczytywania nadtlenku wodoruNadtlenek wodoru0-200 
ADELPAJ02Amperometryczna sonda do odczytu kwasu nadoctowegoKwas nadoctowy0-200 
ADSP6020051Kabel połączeniowy A-J-- 
ADELCLJ255Amperometryczna sonda do swobodnego odczytywania chloru przy niskich wartościach pHChlor organiczny - woda słona0-5,00